Hvis du står over for køb af nyt hus eller lejlighed, ombygning eller nybygning, så bør du overveje at kontakte en professionel byggerådgiver. Der er mange ting at holde styr på i en købs- eller byggefase, og her har du brug for god byggerådgivning. Jeg kan hjælpe med at gennemgå bolig og tegninger, så du sikrer, at alle konstruktioner er i orden og lever op til de gældende krav.

Vi udfører byggerådgivning overalt i Nordjylland

Har du styr på energimærkning, U-værdier, rentabilitetsberegning og andre byggetekniske termer? Det behøver du heller ikke, for her kommer din byggerådgiver ind i billedet. Rådgiveren hjælper dig med at håndtere bygningsreglementet og vejleder dig i alle de opgaver, der hører med ved et huskøb eller et byggeri.

Kompetent byggerådgivning i Nordjylland

Byggerådgivning NordjyllandNår du bygger nyt, bygger til eller bygger om, er der en række krav og regler, der skal følges. Alle krav i bygningsreglementet skal overholdes, og jeg hjælper dig gerne med kompetent byggerådgivning, så de nødvendige beregninger og dokumentationer kan blive foretaget.

Kontakt mig på telefon 41 19 82 94

Jeg udfører byggerådgivning i Aalborg, Hobro, Skagen, Thisted, Fjerritslev, Frederikshavn, Hirtshals; kort sagt, jeg er din byggerådgiver i hele Nordjylland!

Med mig som din byggerådgiver får du:

  • Rådgivning af en professionel bygningsrådgiver og håndværker
  • Sikkerhed for, at bygningsreglementets regler og krav overholdes
  • Alt nødvendig dokumentation i forbindelse med beregninger

Der er er mange krav, der skal overholdes i forhold til bygningens varmeisolering og fugtsikring, og herunder ser du nogle af ting, jeg kan hjælpe med.

Udarbejdelse af energimærkningsrapport

I forbindelse med salg eller udlejning er der krav om, at boligen skal energimærkes. Jeg udarbejder en energimærkningsrapport, hvor du kan se husets nuværende energiforbrug på en skala fra A – G, hvor A er det bedst isolerede hus. Rapporten kan også indeholde forslag til forbedringer, der kan hæve bygningens placering på skalaen.

Beregning af dagslysfaktor

Ifølge bygningsreglementet er der særlige regler for, hvor meget dagslys der skal komme ind i husets enkelte rum. Det er for at sikre, at rummene er godt belyst, og at der er fri udsigt til omgivelserne omkring huset. Jeg udregner den aktuelle dagslysfaktor, så så er sikker på, at kravene er overholdt.

Beregning af fugtsikre løsninger

Hvis du skal efterisolere eller ændre i husets konstruktion, skal løsningen opbygges rigtigt. Det er meget vigtigt, at der ikke dannes fugt i den nye konstruktion, for det kan på sigt skade huset. Hvis du skal efterisolere, kan jeg bl.a. hjælpe med at sikre, at dugpunktet i konstruktionen ikke ændres.

Beregning af varmetabsramme

Når du skal opføre tilbygninger, skal der laves en varmetabsberegning, som bl.a. viser om tilbygningen overholder den varmetabsramme, der stilles krav om i bygningsreglementet. Jeg udregner varmetabsrammen på baggrund af de materialer, der er valgt til tilbygningen og kommer med nødvendige ændringsforslag.

Beregning af U-værdier og transmissionstab

Hvis du har planer om at opføre en ny bygning eller vil sikre, at dit nuværende hus overholder kravene til varmetab, beregner jeg bygningens U-værdier og transmissionstab. U-værdien viser hvor meget varme der siver ud af huset, og jo lavere U-værdi bygningen har, desto bedre.

Beregning af rentabilitet

Når du foretager ombygninger i ældre huse og f.eks. udskifter tag eller renoverer facader, kan du have pligt til at energioptimere bygningen. Det kan betyde, at huset skal efterisoleres, så det lever op til de nuværende gældende regler – hvis det altså er rentabelt. Her har du brug for en rentabilitetsberegning, der viser forholdet mellem levetid og besparelse holdt op imod investeringens størrelse.

Screening for miljøfarlige stoffer

Ældre bygning kan indeholde materialer, der i dag betegnes som miljøfarlige. Det kan være gamle tagplader med asbest, PCB i lim og maling og ældre mineraluld. Inden du går i gang med en renovering, undersøger jeg bygningen, så du er forberedt på, om der kommer ekstra udgifter i forbindelse med nedtagning og bortskaffelse af de sundhedsskadelige materialer.

Din byggerådgiver i Nordjylland

PMC Bygningsrådgivning er din lokale byggerådgiver i Nordjylland. Med base i Fjerritslev arbejder vi med bygningsrådgivning, tømrerarbejde i hele Jammerbugt Kommune, termografi og asbestarbejde i hele området.

Jeg yder professionel rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt hus eller renovering og ombygning og foretager de nødvendige beregninger og udarbejder dokumentation.

Hvis du har brug for, at dit byggeprojekt udføres sikkert og i overensstemmelse med de gældende regler, så kontakt mig allerede i dag, og lad mig høre om dit projekt.

Søger du kompetent og professionel byggerådgivning i Nordjylland, så kontakt mig allerede i dag.