​Asbest har været anvendt frem til 1986 til isolering og til forskellige pladematerialer. Asbest er kræftfremkaldende og kan give strubekræft, lungekræft og lungehindekræft. Personer, der ryger og samtidig er udsat for asbest har øget risiko for at få lungekræft.

​Det er forbudt at bruge asbest eller asbestholdigt materiale, men det er tilladt at nedrive, reparere og vedligeholde bygninger m.v., hvor der er brugt asbestholdigt materiale. Dog er højtryksspuling af asbestholdige materialer (bl.a. eternittage) forbudt.

​Asbestholdige materialer, der er taget ned, afmonteret eller på anden made fjernet fra deres oprindelige placering, må ikke sættes op igen eller på anden måder genanvendes. Det gælder også, selv om materialerne er ubeskadigede.

​Arbejde med asbestholdige materialer anses for at være særligt farligt arbejde. Personer, som arbejder med nedrivning indvendigt skal have gennemgået en særlig uddannelse. Ved andet arbejde med risiko for kontakt med asbeststøv skal de ansatte have oplæring og en særlig udvidet instruktion. Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere, at de ansatte har gennemgået en sådan udvidet instruktion.

Havremarkens Tømrerforretning i Fjerritslev har selvfølgelig gennemført den særlige uddannelse og kan arbejde videre med nedbrydning og istandsættelse, også hvis der skulle være asbest iblandt materialerne.